Privacyverklaring

Bedrijfsgegevens

IdG computerlessen voor ouderen
Ineke de Groot
James Stewartstraat 17
1325 JA  Almere
06 30 34 34 67
idegroot@outlook.com

IdG computerlessen bewaart de volgende gegevens:
(Dit gebeurt alleen bij inschrijving op een cursus)

  • Voor- en achternaam
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Voor welke cursussen ingeschreven wordt

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor inschrijving en facturering.
Bij inschrijving kunt u aangeven of u via e-mail op de hoogte gehouden wilt worden van het meest recente cursusaanbod.

De gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.
De gegevens worden maximaal vijf jaar na de laatste deelname van een cursus bewaard. Op verzoek zullen gegevens onmiddellijk verwijderd worden.