Algemene voorwaarden

1. Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor een cursus door op de knop “Schrijf in” te klikken. Deze knop vindt u in de rechter kolom op de pagina van elke cursus die aangeboden wordt.
U kunt zich ook schriftelijk aanmelden. De folder en het inschrijfformulier zijn te halen bij de bar van Plein 201 in de Hanzeborg, Koningsbergenplein 201 in Lelystad.
U kunt de folder en inschrijfformulier ook thuisgestuurd krijgen.
Neemt u in dat geval even contact met mij op (zie Contact.)

Het inschrijfformulier dient u te versturen naar:
IdG Computerlessen voor ouderen
James Stewartstraat 17
1325 JA Almere

Met het inschrijven verklaart u dat u bekend bent en akkoord gaat met alle cursusgegevens en voorwaarden. U verbindt zich voor de gehele cursus(sen) en u verplicht zich tot het betalen van het gehele cursusgeld.
Nadat u de bevestiging van uw inschrijving heeft ontvangen, kunt u niet meer annuleren, behalve in geval van ziekte.

2. Annulering

IdG Computerlessen voor ouderen behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname (minimaal 5, maximaal 6 deelnemers), ziekte van de docente of ingeval van andere onvoorziene omstandigheden de cursus te annuleren of te verschuiven naar een andere datum. Bij volledige annulering vervalt de betalingsplicht en ontvangt u binnen 2 weken het cursusgeld terug.

3. Cursusgeld

Het cursusgeld dient vóór de eerste les in zijn geheel te zijn voldaan.
U meldt zich aan voor het volgen van de volledige cursus. Indien u vroegtijdig stopt, wordt het resterende lesgeld niet geretourneerd of verrekend met een andere te volgen cursus.
Teruggave van het cursusgeld volgt alleen als de cursus geannuleerd wordt omdat er te weinig deelnemers zijn.
Alle prijzen zijn inclusief BTW.

4. Aansprakelijkheid

IdG Computerlessen voor ouderen stelt zich niet aansprakelijk voor – tijdens of na de les – zoekgeraakte/beschadigde eigendommen.

5. Copyright

Het lesmateriaal is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mag niet door de cursist of door derden worden vermenigvuldigd d.m.v. druk, fotokopie of op enige andere wijze. Bij overtreding wordt bedrijfsschade verhaald op de cursist.